Menü Bezárás

A hangsúlyos verselés kevés nyelven értelmezhető

vers

A rövidebb költői művet formája szerint versnek, versben írt alkotásnak nevezzük. A költemények jellemzője a költői kép, az állandó zeneiség, ritmus. A ritmus hosszú és rövid szótagok váltakozásával érzékeltethető.(hangsúlyos verselés) Csak azokon a nyelveken értelmezhető, amelyekben vannak hosszú magánhangzók. (görög, magyar nyelvekben) A szótagok váltakozása (időmértékes verselés) a beszélt szövegben játszik szerepet. A vers írott formában befolyásolhatja az érthetőséget. Nyelvünk jellegzetességei befolyásolják a költészet stílusát. Korunk stílusa szintén hatással van az alkotók művészetére. Nagy különbség van például az ötven, száz évvel ezelőtti versek, és a kortársaink munkája között, de számunkra ugyanúgy értelmezhető. Nyelvünk változik, bővül és elavul. Száz év múlva sem változik annyira, hogy ne lenne érthető a mai vers és más irodalmi alkotás. Költészet tartalom szerint: A lírai költészet én-központú, az epika elbeszélő verses költemény, a dráma párbeszédes versformájú irodalmi alkotás.